GRATIS eBook: Coachen met de Natuur, in 5 stappen

Tips Natuur Coaching
Jaargang 8/januari
2015
Smaragd.Opleiding
Yoke de Wilde
Coaching & Natuur

GRATIS eBook "Coachen met de Natuur, in 5 stappen'

{{mail_sendtonaam}}

Mag ik je om te beginnen nog een heel
prachtig en natuurlijk nieuw jaar wensen?

Zoals je misschien al ergens hebt gelezen
heb ik eind vorig jaar een gratis eBook gemaakt
voor coaches die willen onderzoeken of en hoe
zij de natuur willen inzetten in hun werk.

Ik heb het eBook met plezier geschreven en er zijn
zelfs al 120 mensen die het hebben gedownload !!!.
Het bleek dat dit jullie, mensen die mijn nieuwsbrief
reeds ontvangen, niet lukte. Mijn excuus daarvoor.
Via deze Nieuwsbrief bied ik je de link aan. Ik hoop
dat ik je er een plezier mee doe!

Verder bied ik jullie, als mijn speciale nieuwsbrief lezers
graag een extra RELATIE KORTING aan voor mijn
Opleiding Natuur Coaching die start op 6 maart. Welkom!

In deze Nieuwsbrief vind je:
* De download van het gratis eBook "Coachen met de Natuur" 
* Speciale RELATIE korting in week 4
* Informatie over de Opleiding Natuur Coaching, voorjaar 2015

Veel inspiratie gewenst!

* Gratis eBook "Coachen met de Natuur"
Ben je coach, trainer, opleider of therapeut en
wil je (meer) gaan samenwerken met de natuur?

Werken in en met de natuur geeft verdieping,
vaak verrassende in- en uitzichten en veelal
blijvende veranderingen voor je klanten. Boven-
dien is werken met de natuur ook gewoon prettig 
voor jezelf. :)

Vraag je je af, hoe je dat het beste kan doen?

In bijgaand eBook kun je in 5 stappen jouw manier
van werken met de natuur verkennen en ontwikkelen.
We volgen hierbij de BLOEI-methode (c), een oud en
tegelijkertijd eigentijds model voor cyclische ontwikkeling.Klik om het eBook te DOWNLOADEN

Ik hoor graag jullie reacties!

* RELATIE  KORTING Opleiding Natuur Coaching in week 4
Aan jullie dus, mijn speciale nieuwsbrief lezers, doe ik
graag een aanbod voor een RELATIE KORTING: als je
je in week 4 van dit nieuwe jaar aanmeldt voor mijn
Opleiding Natuur Coaching bied ik je graag E 200 extra
korting. De totale waarde van de Opleiding is E 2.400,
de RELATIE prijs in week 4 is E 2.000. De Opleiding
start op 6 maart dit voorjaar, zie voor verdere informatie
hieronder. 

* Informatie Opleiding Natuur Coaching, voorjaar 2015
Ook dit voorjaar bied ik graag de gelegenheid voor coaches,
trainers, opleiders, therapeuten om vertrouwen en tools
te ontwikkelen om de natuur in te zetten in je werk, op je
eigen manier, op je eigen plek en op het moment dat
het past binnen jouw begeleiding. Dat kan zowel binnen 
als buiten, in de natuur maar ook in de stad.

Inhoud: We werken met oude natuurwijsheid van Indianen,
Kelten en Aboriginals, met eigentijdse rituelen, innerlijke
seizoenen en diverse natuur werkvormen. Je ervaart deze
natuurlijke rijkdommen zelf en we oefenen ermee, 2 à 2.

Opzet: de Opleiding bestaat uit een TrainingSupervisie
en Intervisie. Deze modules zijn ook los van elkaar te volgen. 

Training: zelf ervaren en leren werken met natuur werkvormen, in 5 losse dagen.
Supervisie: individueel integreren van natuur in jouw werk, desgewest op je eigen locatie.
Intervisie: we werken in een groep aan ieders vragen met de wijsheid van de seizoenen.

Data: De Training is op 6 en 20 maart, 2 april, 1 en 22 mei
Locatie: Amersfoort 
Prijs: De verschillende prijzen zijn te vinden op mijn site.
NB Bij aanmelding voor 2 modules of de hele Opleiding 
met alle 3 de onderdelen, bied ik je graag een korting aan.
Informatie en opgave: zie de webwinkel.

Ik hoop jullie ergens te ontmoeten in dit nieuwe jaar!
Met natuurlijke groet,
Yoke de Wilde

Smaragd, Opleiding Natuur Coaching
Natuurwijsheid als kompas
Site: www.smaragd-coaching.nl
Email: yoke@smaragd-coaching.nl
Tel: 06-48.7229.17