Privacy & Klachten

Privacy reglement*:

Voor mijn bedrijf geldt een privacy reglement vanuit de NOBCO, de branche organisatie voor beroepscoaches waar ik bij aangesloten ben. Essentie van dat reglement is dat ik alle gegevens en informatie van klanten als strikt persoonlijk en vertrouwelijk beschouw. En dat ik deze informatie, uitsluitend na jouw toestemming, aan derden zal verschaffen.
 

Klachten reglement:

Ik hanteer ook het klachten reglement van de NOBCO. Dat houdt in dat je je bij klachten over mij of mijn functioneren in eerste instantie tot mij richt. Mochten wij er onderling niet uit komen, kan je je richten tot een onafhankelijke klachten commissie van het NOBCO. Je klachten worden vertrouwelijk behandeld.

*Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG:

In het kader van de wet rond bescherming van persoonsgegevens, laat ik je graag het volgende weten.

Bewaren van jouw gegevens
Jouw contact gegevens (w.o. je naam, bedrijfsnaam, adres, email adres, telefoon, sociale media accounts), zijn uitsluitend bedoeld voor het contact met mij, Yoke de Wilde en mijn bedrijf Bureau Smaragd. Ik vraag alleen naar jouw gegevens als jij je akkoord hebt verklaard voor samenwerken met mij. Indien jij afziet van je samenwerking met mij, zorg ik dat jouw gegevens uit mijn systeem worden verwijderd. Ik bewaar jouw gegevens zolang dat wettelijke en fiscaal van mij wordt verwacht. Daarna worden zij vernietigd.

Verwerken van jouw gegevens
Indien jij je akkoord hebt verklaard rond onze samenwerking vraag ik je wellicht om meer gegevens (bv voor coaching, supervisie, training, opleiding). Deze gegevens worden uitsluitend door mij gebruikt. Mocht een derde partij ooit om jouw gegevens vragen, zal ik die uitsluitend na schriftelijke toestemming van jou, doorgeven.

Beveiliging
Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens zorgvuldig bewaar en berscherm. Dat doe ik ook, met de grootste zorg. Jouw gegevens staan in mijn systeem op de computer en op papier. Ik heb als enige toegang tot mijn pc, laptop en mobiel met mijn codes. Jouw papieren gegevens zitten in een kast met een slot waarvan alleen ik de sleutel heb. 

Cookies
Bij gebruik van de formulieren in de website worden technische cookies toegepast.

Jouw rechten
Uiteraard respecteer ik jouw privacy als klant volledig, zoals ook gewaarborgd is door mijn lidmaatschap aan de NOBCO, branche organisatrie voor beroepscoaches. Mocht jij op welk moment dan ook jouw gegevens willen inzien, aanpassen of laten verwijderen, heb je daartoe alle recht. Als je mij schriftelijk van je wens op de hoogte stelt, zal ik dat direct regelen.