Algemene voorwaarden

Mijn intentie is dat je tevreden bent met mijn producten en diensten. In geval van annulering door jou van een dienst van mij, is mijn intentie om in onderling overleg, te kijken hoe we dat oplossen. In algemene zin hanteer ik hierbij de volgende richtlijnen:

Individuele begeleiding: Coaching, Supervisie, Leersessies:

Bij annulering binnen 7 dagen van de afgesproken sessie datum wordt in de regel het afgesproken sessie bedrag in rekening gebracht. Tenzij er sprake is van overmacht (bijvoorbeeld ziekte).

Diensten: Opleiding, Training, Workshops:

Bij annulering tot 6 maanden vóór de start datum wordt het hele bedrag geretourneerd. Bij annulering tot 4 maanden voor de start datum wordt 75% van het bedrag geretourneerd, tot 2 maanden is het retourbedrag 50%. Tot 1 maand krijg je 25% retour en bij annulering binnen 1 maand en na de start van het programma, is het gehele bedrag verschuldigd.

Boeken: "Spirit in je werk" en "Natuur als Coach":

Indien je mijn boek(en) beschadigd hebt ontvangen, stuur me dan graag een mail en stuur het product binnen een week terug. Geef aan of je een nieuw exemplaar wenst te ontvangen of je geld retour. Dan regel ik dat per ommegaande. Indien ik binnen een week na verzending geen bericht van je heb ontvangen, ga ik ervanuit dat je tevreden bent met het product.

Verantwoordelijkheid:

Bureau Smaragd Coaching en Yoke de Wilde zijn niet verantwoordelijk voor eventuele psychische, lichamelijke en/of materiele schade ten gevolge van het gebruik van diensten en/of producten, ontstaan voor, tijdens, na of ten gevolge van het gebruik. Bureau Smaragd Coaching is verzekerd voor bedrijfs aansprakelijkheid.

In geval van overmacht:

Bijvoorbeeld, in verband met mogelijke maatregelen rond pandemieën (zoals Corona), kan het zijn dat  de vorm van de aangeboden dienst zal worden aangepast. Mijn intentie is, om ten alle tijden, samen met jou een creatieve oplossing te vinden, zodat mijn dienst, in elk geval, doorgang kan vinden. 

Mw. drs. Yoke de Wilde