Leerervaringen van coach-professionals

Graag inspireer ik collega coaches om ook (meer) samen te werken met de natuur. Dat kunnen studenten zijn aan de coach-opleidingen waar ik mede les aan geef. Ofwel deelnemers aan mijn eigen Smaragd, Opleiding Natuur Coaching of aan de Workshops die ik aanbied. Ook krijg ik vragen voor Supervisie van coaches die de natuur op hun eigen plek en met hun eigen klanten willen inzetten. Kortom, hier volgen ervaringen van coach-professionals die ik heb mogen inspireren.

Reacties op mijn Werkwijze

Reacties die ik krijg op mijn manier van werken en lesgeven:
"natuurlijk, praktisch, inspirerend, verdiepend, licht, persoonlijk, humor-vol, gelijkwaardig, blijvend resultaat, verrassend, nieuwe in- en uitzichten, oude wijsheid, ruimte gevend, warm, blijft hangen, geeft vertrouwen, geeft rust, ik vind zelf antwoord op mijn vragen".

Voorbeelden van opgedane leerervaringen:

Diepgang in intervisie

"Op zoek naar verdieping van de “natuur als coachings instrument”, ben ik bij Yoke terecht gekomen. Het integreren van de oude wijsheid van natuurvolken in de hedendaagse natuur coaching, gaf voor mij de doorslag. De werkwijze van Yoke is boeiend. Haar opgedane ervaringen bij natuurvolken geeft zij met theoretische onderbouwing, handen en voeten. De direct praktische toepassing in de bossen rond Kasteel Stoutenburg, maakt de Smaragd Training Natuur Coaching een krachtig instrument."

"​Het heeft me vrij gemaakt in het coachen in en met de natuur. En zo merk ik dat ik, als vanzelfsprekend, deze training integreer in mijn praktijk. In de zomer ben ik bijvoorbeeld met mijn intervisie groep naar het bos gegaan, waardoor onmiddellijk de diepgang in de intervisie daar was. Mijn collega’s waren aangenaam verrast."
Anneke Derksen, Ontwikkelcoach.

Het strand als coach locatie

"Ik werk graag met mijn coach klanten op het strand. Mijn vraag voor de Supervisie aan Yoke was, om inspirerende werkvormen voor natuur/buiten coaching aan de zee uit te proberen, en aan te scherpen. Ik besef nu, na de supervisie op het strand, dat als ik iemand echt zijn of haar coachvraag wil laten ervaren, het zinvol is om de klant eerst uitgebreid te laten observeren en dan altijd te vragen wat de klant nu zelf zou willen doen of onderzoeken. Ik weet nu ook, dat iedere coachvraag /hulpvraag kan worden omgezet in een fysieke ervaring die essentiële inzichten oplevert. Dat maakt het coachen in de natuur ook voor de coach een prachtig creatief proces."
Rozemarijn Hamelink, buitencoach

Verrijking in loopbaan coaching

"Als loopbaancoach zocht ik verdieping in metaforen uit de natuur. Natuur speelde altijd al een grote rol in het uitoefenen van mijn beroep. Ik maakte kennis met Yoke de Wilde en als introductie deed ik een oefening waardoor mij direct duidelijk werd dat dit is wat ik zocht: verbinding met de natuur op een hedendaagse manier maar verbonden met eeuwenoude tradities uit natuurvolkeren. Onder de bezielende begeleiding van Yoke heeft mij de "BLOEI methode©" een verdieping en verrijking gebracht in mijn persoonlijke ontwikkeling, maar ook in mijn coachings vaardigheden." 
Angelic Bloemberg, loopbaanprofessional, coach en trainer.

Blijvend hoopvol

"​Door Yoke ben ik gaan inzien dat mijn zaden juist in het donker aan kracht kunnen winnen, waardoor ze later prachtig kunnen bloeien. Dat maak mij blijvend hoopvol. Heel fijn om met het nieuwe boek “Natuur als Coach” een overzicht te hebben van elkaar aanvullende en versterkende professionals met ieder hun unieke werkwijze. Ze hebben wel één gemeenschappelijk thema: de liefde voor mens en natuur!"
Anne-Marie Stoffer,  wandelend life & loopbaancoach.

Herkenbaar voor professionals

“Wat ik zo krachtig vind aan de BLOEI methode © van Yoke is haar BLOEI cirkel © voor natuurlijke ontwikkeling, die ook in ieder mens herkenbaar en voelbaar is en daardoor diepe inzichten kan geven. Het boek “Natuur als Coach” is een welkom geschenk voor allen die de natuur een warm hart toedragen en een praktisch inspirerend handboek voor coaches, trainer, opleiders, die in en met de natuur (willen) werken.” 
Ruud van Son, teamleider, trainer en natuurcoach

​Kracht van natuur elementen

"In de afgelopen jaren heb ik meerdere natuurcoach trainingen bij Yoke mogen volgen. Elke keer opnieuw weet zij mij weer te verrassen met nieuwe inzichten in de natuurwijsheid. In haar tweede boek “Natuur als Coach” weet Yoke ons professionals weer bewust te maken van de onuitputtelijke kracht van natuurelementen en wat deze ons kunnen brengen in ons dagelijks werk."
Erwin Wupkes, loopbaancoach en -trainer

​Wad coachen

"Na de Training en Supervisie Natuur Coaching ben ik intensief bezig geweest met “de BLOEI methode” © van Yoke de Wilde. Niet alleen blijk ik mijn eigen vragen en proces hierin goed te kunnen plaatsen maar ook de vragen van mijn cliënten. Ik woon in het noorden van Friesland, ik ben wadloopgids en verknocht aan de Wadden."

"Na een heftige periode, waarin zowel in mijn persoonlijke leven als in de werksituatie veel gebeurde, belandde ik innerlijk in de winter; tijd voor uitrusten, maar ook voor bezinning.  Rust en inspiratie vond ik op het Wad. Al zwervend over het Wad ontdekte ik dat ik hier echt iets mee wil gaan doen in mijn coaching. Ik ontdekte bij iedere fase van de BLOEI methode © mogelijkheden op het Wad. Je kunt er uitrusten, je bezinnen, loslaten, werken aan ontwikkeling, enz. Ik ga dus mensen coachen op het Wad. Yoke, bij deze ben jij alvast uitgenodigd om een keer met mij mee te gaan. En je kunt een nieuwe discipline in je boek “Natuur als Coach” opnemen; Wad coachen :) "
Jaap Baalbergen, loopbaancoach.

​Kompas voor zakelijke klanten

"De Smaragd, Training Natuur Coaching bij Yoke ben ik gestart, wetende dat het integreren van natuurlijke aspecten in mijn werk met zakelijke cliënten, verdieping en verbreding zou geven. Een indrukwekkend moment toen we met de BLOEI cirkel © gingen werken. Ik voelde weerstand om echt in de cirkel te stappen; eenmaal binnen echter, voelde het heel bijzonder. Als vanzelf kwamen de antwoorden omhoog. Ik wist precies op welke plek ik wilde zijn, wat ik daar wilde doen. Dat kwam echt van binnenuit en heeft me diep geraakt. Een bijzondere verrijking om te werken met dit innerlijke kompas!"
Mirjam Goedhart, loopbaanadviseur/coach/trainer bij de overheid en in het bedrijfsleven.

Coachen langs de IJssel

"In het boek “Natuur als Coach” van Yoke, sta ik als coach achterin vermeld. Het boek is een enorme verrijking van mijn kennis. Vanuit vele invalshoeken wordt het vak natuur coaching uiteen gezet. Gisteren tijdens een wandelsessie langs de IJssel kon ik met de thema’s uit het boek en de aanwezige metaforen mijn klant weer terug in haar kracht krijgen. Dank voor alle inspiratie."
Erik Mensonides, docent Bouwkunde, studieloopbaancoach, supervisor en coach.

Wat het coach-professionals persoonlijk oplevert, om samen te werken met de natuur

  • "Ik merk dat ik steeds beter kan coachen vanuit een innerlijk weten, en dat geeft rust"
  • "Ik dacht dat ik geen intuïtie had, maar dat is helemaal niet waar!"
  • "Ik wordt veel minder moe van mijn coachwerk, dan toen ik nog niet samenwerkte met de natuur"
  • "Ik heb veel handvatten om nu ook mijn klanten uit te nodigen om te kijken naar hun gevoel"
  • "Het is een uitdaging voor me, om deze wijsheid ook bij zakelijke klanten in te brengen"
  • "Deze werkwijze levert een natuurlijk gezamenlijk taalgebruik op, om vanuit de communiceren"
  • "Ik heb geleerd hoe ik klanten kan uitnodigen tot het opdoen van ervaringen, die zich verankeren"
  • "In en met de natuur samenwerken maakt mij creatief, en dat is heerlijk!"