Werken met de natuur, geeft verdieping en energie

Tips Natuur Coaching
Jaargang 7/ november
2014
Smaragd.Opleiding
Yoke de Wilde
Coaching & Natuur

Werken met de natuur, geeft verdieping en energie

{{mail_sendtonaam}}

De herfst gaat langzaam over in de winter.
Het eerste ijs heeft zich laten zien en voelen.
Ben jij al aan de winter toe? Of is het in jouw
binnenste nu juist lente? Precies weten in welk
seizoen
je innerlijk zit geeft rust, is mijn ervaring.

Heb jij zin om komend voorjaar met de natuur en
natuurwijsheid te gaan werken, met je klanten en
voor jezelf? Heb je daar al een tijd zin in, maar is
het er nog niet echt van gekomen?

Werken met de natuur geeft energie, verdieping
en versnelling aan het coach proces. En het blijkt
in veel gevallen tot blijvende verandering te leiden!
Mijn klanten zeggen vaak:
"Wat ik nu ontdek en ervaar klopt als een bus,
ik had dit toch echt niet kunnen bedenken."


Als jij wilt leren werken in en met de natuur, in
het bos maar ook in de stad, al wandelend maar
ook op één plek, in een park, buiten of zelfs ook
binnen, met individuen of met een groep, dan
is mijn Opleiding Natuur Coaching wellicht iets 
voor jou. Je bent in elk geval van harte welkom!

In deze Tips Natuur Coaching vind je:
* Een les voorbeeld 
* Opleiding Natuur Coaching, voorjaar 2015
* Over mijn nieuwe boek
* Een winter oefening

* Een innerlijke winter beleven
Ik geef les aan een groep studenten over
de innelijke seizoenen. Het thema is winter.
Ik vraag of zij een voorbeeld kunnen geven
van een innerlijke winter fase en hoe dat voelt.

Een student vertelt dat ze op dit moment 
eigenlijk midden in een winter fase zit. Een
periode waarin ze het even niet weet en er
veel onzeker is. Ze voelt berusting. Het is
eigenlijk wel even goed, het klopt, ze heeft
het zelfs nu even nodig, geeft ze aan. Het
is een geschenk voor de hele groep om
met haar mee te kunnen voelen dat een
innerlijke winter ook welkom kan zijn.

* Opleiding Natuur Coaching dit voorjaar:
Voor dit voorjaar heb ik een leerzaam lespakket
gemaakt voor coaches die graag de natuur willen
leren inzetten, op hun eigen manier, op hun eigen
plek en op hun eigen moment. De Opleiding is als 
geheel te volgen,of als drie losse modules.

Geheel:
Opleiding Natuur Coaching
Je ontwikkelt deskundigheid en vertrouwen om de
natuur in te zetten in je werk. De Opleiding bestaat
uit een Training, Supervisie en Intervisie. Voor de
informatie per module zie hieronder. Na afronding
van de hele opleiding krijg je een certificaat. 
Informatie en opgave: www.smaragd-coaching.nl

Losse modules:
1) Training Natuur Coaching
Vijf losse dagen met daarin de BLOEI methode, een
cyclisch model van verandering plus vele praktische
natuurwerkvormen. We zullen zowel zelf ervaren als
2 à 2 oefenen. Je krijgt de deskundigheid en het 
vertrouwen om de natuur in te zetten op jouw manier.
Data: 6 en 20 maart, 2 april en 1 en 22 mei 2015.
Locatie: nabij en in Amersfoort
Informatie: www.smaragd-coaching.nl

2) Supervisie Natuur Coaching
In een serie van 3 individuele sessies van 2 uur ontwikkel
je je eigen werkwijze op je eigen plek met de natuur.
We werken aan de hand van jouw coach vragen.
Data: samen in te plannen als pakket van 2, 4 of 6 uur
Locatie: in Amersfoort of, indien gewenst, op jouw locatie.
Informatie: www.smaragd-coaching.nl

3) Intervisie Natuur Coaching
Voor deelnemers die de training of mijn eerdere studiecyclus
of leergang volgden, werken we met ieders coach vragen aan
de hand van de wijsheid van het desbetreffende seizoen.
We zien elkaar vijf keer een dagdeel gedurende een jaar.
Data: nader in overleg vast te stellen
Locatie: nabij Amersfoort 
Informatie: www.smaragd-coaching.nl

Coaching:
Coaching: Natuur & Loopbaan:
Mocht je aan je eigen coach vragen willen werken
met de natuur als bron van inspiratie en wijsheid,
ben je natuurlijk ook van harte welkom!
Interesse? Mail me!

* Over mijn nieuwe boek Natuur Coaching
Het schrijven aan mijn nieuwe boek vordert gestaag.
Ik heb inmiddels een schrijf- en een uitgeef-coach
ingehuurd. Dat is erg fijn. De titel is onderweg veranderd.
Het is geworden: "Natuur als Coach, vakgebied in BLOEI".
Het gaat over natuur coaching als specialisatie van het coach
vak met maar liefst negen boeiende verschillende disciplines.

Ik ben enorm blij dat mijn ACTIE voor vermeldingen achterin
het boek zo'n succes heeft gehad. Er doen maar liefst 58
mensen aan mee !!! Nu kan ik de publicatie bekostigen.
Ik DANK jullie allemaal van harte !!! De mogelijkheid voor
vermeldingen is nu gesloten, omdat we gaan beginnen met de
opmaak van het boek. Publicatie wordt verwacht in juni 2015.

* Winter oefening: je eigen zaden verkennen
Ga naar buiten met een oog voor zaden, in de bomen of struiken,
in of op de grond. Neem ze mee naar binnen en bekijk ze goed.
Ga dan eens na welke zaden, in de zin van wensen en verlangens,
jij op dit moment hebt. Teken ze, symbolisch, als je wilt. Vraag
je dan af: Welke van deze zaden willen wel graag binnenkort tot
ontwikkeling komen? Welke willen graag nog een poosje slapen?
En welke zijn gewoon verdwenen en kan je loslaten? Veel succes!

Met hartelijke, warme winter groet,
Yoke 

Smaragd.Opleiding
Natuurwijsheid als kompas

Tel. 06-48.7229.17
www.smaragd-coaching.nl

FB, TW en LI: Yoke de Wilde