Je Missie kennen, geeft richting en kracht

Tips natuur Coaching
Jaargang 7 / september
2014
Smaragd.Opleiding
Yoke de Wilde
Coaching & Natuur

Je Missie kennen, geeft richting en kracht

{{mail_sendtonaam}}

Vraag jij je ook wel eens af, waarvoor je het alle-
maal ook alweer doet? Als je 's avonds moe thuis
komt en geen gevoel van voldoening hebt?

Sinds ik mijn Missie ken, is het fijn om mezelf
daar regelmatig aan te herinneren. En, als
ik twijfel of iets zinvol is, kan ik het toetsen
aan mijn Missie. In die zin is het een fijn
soort IJkpunt in mijn leven en mijn werk.

Wat betreft mijn eigen Missie: ik ben de
komende jaren graag beschikbaar voor
coaches, trainers, therapeuten, die willen
leren hoe zij de natuur kunnen inzetten
in hun werk, op hun geheel eigen manier.
Daarop stem ik nu al mijn activiteiten af.
Dat geeft me helderheid en focus.

Hoe is het met jouw Missie? Ken je hem?
Heb je er contact mee? Weet je hem te
vinden? En wat doet het voor jou dat je
hem wel of juist niet weet? Ik ben benieuwd !!!

In deze Nieuwbrief:
* Over het wel en wee van onze Missie
* Studiedag 'Natuurlijk, je Missie ontdekken"
* Een oefening


* Wel en wee van onze Missie
Terwijl ik zo schrijf komt de herinnering aan 
"de Missie" van de Westerse wereld omhoog,
om in o.a. Amerika de Indianen tot het
Christendom te bekeren. Dat was niet
zo'n schone zaak, zo achteraf gezien. 

Dat brengt meteen met zich mee, dat het
hebben of kiezen van een Missie ook een
ethische kant heeft: voor wie is dit goed
en voor wie misschien niet?

Wat is een Missie eigenlijk? Het is een weten
welke bijdrage jij, met jouw unieke zijn, wilt
leveren, aan de wereld, je werk, je familie,
je gezin, je bedrijf. Op dit moment van je leven.

Als je je Missie niet helder hebt kan je verdwalen
in de drukte van alle dag. Kan je slecht NEE zeggen
tegen vragen, maar misschien zie je ook je kansen
niet. Op het moment dat je je bewust bent van wat
jij wilt bijdragen aan de wereld, je familie, je klanten,
heb je een heldere focus. En dat helpt je met kiezen.
En dat geeft rust en voldoening.

* Studiedag "Natuurlijk, je Missie ontdekken"
Op deze dag, voor coaches, trainers en therapeuten,
gaan we met oefeningen in de natuur onze eigen
Missie zoeken en vinden. Zodat jij (weer) een heldere
focus kunt maken in je werk. Tevens leer je daardoor
werkvormen waarmee je je klanten kan uitnodigen,
eveneens in de natuur, hun eigen Missie te ontdekken.
Datum: vrijdag 28 november 2014
Locatie: VlinderHuys, Amersfoort
Tijd: Van 10.00 tot 17.00 uur
Prijs: E 150
Informatie en opgave: webwinkel
Welkom!

* Missie oefening
Het is deze dagen heerlijk herfst weer.
Ga naar buiten en neem een zitmatje,
schrijf spullen en een foto camera mee.

Laat jezelf wat dwalen door een voor jou
favoriet natuurgebied. Laat al je gedachtes
los en laat je lichaam een plek vinden waar
je je prettig voelt. Waar je in je element bent.

Ga daar zitten of liggen en ervaar wat er te 
ervaren valt. Stel je open voor geluiden, geuren
en kleuren. Neem 10 minuten de tijd en kijk
dan eens met een open blik om je heen. Kijk
of je a.h.w. "nieuwe ogen" kunt open zetten.

Laat dan je blik rusten op iets dat het meest je
aandacht trekt. Stap 1) Omschrijf eens heel
precies wat je ziet, objectief. Stap 2) Waarin
raakt dit jou precies? Schrijf hierover tien 
woorden op. Stap 3) Kies drie woorden uit
die je het meest raken en maak daar werk-
woorden van. Stap 4) Schrijf nu de woorden
"Mijn bijdrage is" ... en vul de drie woorden in.

Lees dit aan jezelf voor en voel eens wat dit
je laat zien en voelen over jouw Missie. Neem
als je wil een foto van hetgeen je geraakt heeft
als anker voor deze ervaring.

Veel inspiratie gewenst!

Met natuurlijke groet,
Yoke

Smaragd,
Opleiding Natuur Coaching

Natuurwijsheid als kompas
Tel. 06-48.7229.17
Site: www.smaragd-coaching.nl
LI, FB en TW: Yoke de Wilde