Voorjaar in de lucht Welkom aan de bloemknoppen

Voorjaars Nieuwsbrief
Jr 5/nr 3
2012
Smaragd.Coaching
Yoke de Wilde
Loopbaan & Inspiratie

Voorjaar in de lucht  Welkom aan de bloemknoppen

{{mail_sendtonaam}}

Hoe gaat het met jou, op de drempel
van winter naar voorjaar? Voel  je ook
de energie van iets nieuws dat dit voorjaar
graag geboren wil worden? Als je dit alle
aandacht geeft die het nodig heeft, komt
als vanzelf de bloemknop tevoorschijn, 
waarin een mooie bloem besloten ligt.

In mijn innerlijke voorjaar ontluikt
het thema verlies verwerking. Ik lees
opeens boeken van Elisabeth Kübler
Ross (EKR). Wat een prachtige krachtige
vrouw, die het verwerken van verlies
een menselijk gezicht heeft gegeven!

Ik ben door de Stichting EKR, die voor
en door haar is opgericht, gevraagd om
een workshop te geven rond “ontluiken”.

Dat sluit heel mooi aan bij de fase van
het voorjaar in de “cyclus van verandering”
uit mijn boek "Spirit in je werk". In deze
periode wil immers, na
een fase van loslaten
en
bezinnen, graag iets nieuws tevoorschijn
komen. Welkom aan de bloemknoppen!


In deze Nieuwsbrief vind je:

  • Activiteiten voorjaar 2012
  • Aanbod najaar 2012
  • Nieuwe ontwikkelingen
  • Inspirerende oefening

Veel leesplezier!
 

~~~Activiteiten voorjaar 2012~~~

1) Gratis introductie “de BLOEI methode
om te leren en ontdekken hoe je je eigen
antwoord kunt vinden op vragen rond o.a.
persoonlijk functioneren, je loopbaan,
innerlijk leiderschap en samenwerken.

Datum:   11 april
Locatie:  de Roos in Amsterdam
Tijd:        19.00 tot 21.30 uur
Prijs:       gratis
Opgave: www.smaragd-coaching.nl

2) Natuur coaching voor Noloc collega’s,
in vijf regiobijeenkomsten door het hele
land. Voor loopbaan professionals die willen
ontdekken hoe ze zelf natuur wijsheid kunnen
integreren in hun werk, voor klanten en zichzelf.
Met name voor het maken van passende en
inspirerende keuzes rondom werk en loopbaan.

Locaties:
14 mei,  Elst
4  juni,   Amsterdam
11 juni,  Rotterdam
18 juni   Utrecht
25 juni,  Groningen
Tijd:       18.15 tot 20.30 (broodjes vanaf 17.30 uur)
Prijs:      gratis voor leden en introducés
Opgave:  www.noloc.nl

3) Ontluiken, workshop vanuit de EKR,
voor mensen die een overgang doormaken,
en naar nieuwe wegen zoeken voor werken,
wonen, hun leven en zichzelf.

Datum:  23 mei 2012
Locatie: LSR Academie in Amersfoort
Tijd:       10.00 tot 16.00 uur
Prijs:      € 85, inclusief koffie/thee en lunch
Opgave:  www.kubler-ross.nl

~~~ Aanbod najaar 2012~~~

4) In het najaar bied ik de Leergang "tot BLOEI komen"
aan. Bedoeld voor begeleidings professionals die de wijsheid
van de natuur willen integreren in hun werk. Een training van
vijf 
(losse) dagen op Kasteel Stoutenburg, nabij Amersfoort.

Data:      26 sept, 4 en 17 okt, 1 en 28 nov 2012
Locatie: Kasteel Stoutenburg, nabij Amersfoort
Tijd:      10.30 tot 16.30 uur
Prijs:      inclusief koffie, thee en lunch; € 970 incl. BTW 
voor particulieren en € 1250 ex. BTW via bedrijven.

NB Met korting voor deelnemers aan de Noloc
bijeenkomsten "natuurcoaching" die zich opgeven
binnen 2 weken na de gevolgde bijeenkomst.
Zie voor de kortingen de webwinkel.
Opgave: www.smaragd.coaching.nl 
              
~~~ Nieuwe ontwikkelingen~~~

*** Bij het Atma Instituut, een HBO opleiding
in Amersfoort ben ik inmiddels werkzaam als
docent natuur coaching, loopbaan coaching en
verlies verwerking. Het is fijn collega’s te hebben
en samen onze deskundigheid te kunnen doorgeven.

*** Ik ben ook gevraagd mee te denken over een
vernieuwing van de opleiding tuin therapie aan
de Academie Kraaybeekerhof in Driebergen.
Ook daar ga ik meewerken als docent. Naast
coaches in spé zijn dus ook therapeuten
geïnteresseerd in de wijsheid van de natuur,
als instrument voor innerlijke groei en bloei.

*** Op  6, 7 en 8 september vindt het International
People Plant
Symposium plaats op de Floriade in
Venlo. Hier geeft ik op 6 en op 7 een workshop over
"the FLOWer method" ©, de Engelse vertaling
van de BLOEI methode ©. Een prachtige kans om
dit oeroude en tegelijkertijd eigentijdse gedachten-
goed zelfs internationaal door te mogen geven !!!!
Zie www.hozhq.nl

*** En ik werk aan een Engelse vertaling van mijn
boek "Spirit in je werk, natuurwijsheid als inspiratie" in
de vorm van een E-book. Jullie horen later meer hierover!
 

~~~Inspirerende oefening~~~

Ga eens na of er iets is dat je graag tot
ontwikkeling wilt brengen. Bijvoorbeeld
rust, verdieping, financiële ruimte etc.
Kies hiervoor een symbolisch voorwerp
dat je kunt achterlaten in de natuur.
Maak een zin waarin je je intentie
verwoordt. Kies een plek in de natuur
waar je een handeling verricht met het
voorwerp, terwijl je je intentie uitspreekt.
Neem de tijd om het echt te voelen.

Laat je verrassen door wat er na dit
mini ritueel op je pad komt. Laat het
me weten, als je wilt! Veel succes.

~~~Tot slot,
Veel inspiratie gewenst dit
voorjaar. Dat er maar een
paar mooie bloemknoppen
tevoorschijn  mogen komen!


En als ik je daarbij van dienst
kan zijn, laat het me weten!

Met mijn zonnige groet,
Yoke de Wilde

Smaragd.Coaching
Breng Spirit in je werk,
natuurwijsheid als inspiratie
tel. 06-48.7229.17
www.smaragd-coaching.nl