Periode van vruchten Tijd om te genieten!

Herfst Nieuwsbrief
Jr 4/nr 5
2011
Smaragd.Coaching
Yoke de Wilde
Loopbaan & Inspiratie

Periode van vruchten Tijd om te genieten!

{{mail_sendtonaam}}

Op deze  zonnige najaarsdag schrijf
ik weer een bericht aan jullie; mijn
verwante collega's, oud cliënten en
geintesseerden. Wellicht staat er iets
in mijn Nieuwsbrief waar je belangstelling
voor hebt.

De herfst is de periode van vruchten
en van loslaten. Deze keer nodig ik
je graag uit om te zien wat jouw eigen
vruchten
zijn van de afgelopen periode
en .................... ervan te genieten!

In deze Nieuwsbrief vind je:
* Aankondiging van een artikel over de BLOEI methode
* Studiecyclus natuurwijsheid, voorjaar van 2012
* Bijeenkomsten natuucoaching, Noloc
* Oefening: vier je eigen vruchten* Artikel BLOEI methode,
    december 2011.
Op uitnodiging van het Tijdschrift voor Coaching
heb ik voor het aanstaande thema nummer over
Natuur, een artikel geschreven.

Het gaat over de BLOEI methode (c), hoe je op
natuurlijke wijze kunt vormgeven aan je diepste
verlangens. Deze methode kan worden ingezet
bij persoonlijke-, loopbaan-, team- en organisatie-
ontwikkeling.

Ik organiseer komend voorjaar diverse presentaties 
en studiedagen. En najaar 2012 een leergang.
Als je interesse hebt: zie TvC december 2011.


* Studiecyclus natuurwijsheid in coaching en training,
    voorjaar 2012
Ook dit voorjaar bied ik deze driedaagse studiecyclus
aan voor professionals die mensen begeleiden. Als
je je eigen link met de natuur wilt ontdekken en 
integreren in je werk, ben je van harte welkom!

Naast informatie en inspiratie, oefenen we met diverse
werkvormen uit mijn boek: "Spirit in je werk, natuur-
wijsheid als inspiratie", Zadoks 2009.

Citaat van een deelnemer:
"Ik realiseerde me niet dat ik zelf zo goed innerlijk
"weet" wat ik op dit moment nodig heb. Dat belooft
wat voor cliënten !". 

Data: 7 en 29 maart en 19 april 2012
Locatie: Kasteel Stoutenburg, nabij Amersfoort
Prijs: E 750, inclusief koffie, thee en lunch
(particulier incl. BTW en bedrijven excl. BTW)
Opgave: www.smaragd-coaching.nl


* Bijeenkomsten natuurcoaching voor Noloc
    voorjaar 2012
De pilot natuurcoaching die ik voor de Noloc verzorgde
op 6 september j.l. in Eindhoven is zeer enthousiast
ontvangen. Er waren maar liefst 34 aanmeldingen!

Op uitnodiging van Noloc organiseer ik komend
voorjaar 5 regiobijeenkomsten natuurcoaching.
Deze zijn bedoeld voor loopbaan collega's die
willen verkennen hoe zij de wijsheid van de natuur 
willen en kunnen integreren in hun werk. Voor hun
cliënten en voor zichzelf.

Data: mei en juni 2012, zie de agenda van de Noloc
Locaties: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en de
regio's Arnhem/Nijmegen en Noord/Oost NL.
Prijs: gratis voor Noloc leden en introducees
Opgave: www.noloc.nl


* Oefening: vier je eigen vruchten!
Ga eens de natuur in en kijk naar de vruchten om
je heen; welke vorm hebben ze, welke kleur, geur,
smaak? Ga dan eens na welke vruchten jij zelf hebt
gecreëerd in de afgelopen periode. 

- Wie hebben van jouw vruchten genoten?
- Welke voeding hebben ze gegeven?
- Wat hebben jouw vruchten jou gebracht?

Eer jezelf om je vruchten: b.v. vindt een symbool
voor je vrucht (en) en vier een klein feestje op je eigen
manier, alleen of samen met anderen. Geniet se!
NB als je je vruchten eert, creëer je meer (oog voor
je) successen.


Ik wens je een heel fijne herfst verder.
Naast bovenstaande activiteiten ben ik
ook beschikbaar voor individuele coaching
en supervisie. Je bent altijd welkom om
me te bellen of mailen.


En als je deze Nieuwsbrief wilt doorsturen
aan iemand anders met mogelijke interesse,
heel graag en dank je wel.

Met mijn hartelijke najaars groet,
Yoke de Wilde
Smaragd.Coaching
Spirit in je werk,
natuurwijsheid als inspiratie
tel. 06-48.7229.17
www.smaragd-coaching.nl