Het boek is uit ! Even rusten in mijn Midden

Herfst Nieuwsbrief
Jr 2/nr 2
2009
Smaragd.Coaching
Yoke de Wilde
Loopbaan Coaching

{{mail_sendtonaam}}

Mijn boek is geboren !!! Het is klaar.
Ik voel me een eikenboom met maar
liefst achthonderd eikels aan mijn takken !!!
Nu is het tijd om ze een voor een, of bij bosjes
tegelijk, te laten vallen op vruchtbare bodem.

De titel van het boek is: "Spirit in je Werk,
natuurwijsheid als inspiratie". Het is een
werkboek voor mensen met of zonder werk
die rondlopen met een loopbaan vraag en
voor coaches. In het boek vind je wijsheid van
de natuurvolken, cliënt voorbeelden, veertig
oefeningen en mooie foto's. Ik ben er erg blij
mee! Het is net of het boek er altijd al is geweest.
Op mijn site vind je meer informatie en het is 
te koop via mijn webwinkel. De prijs is € 19,95.

Als je mensen weet die belangstelling
hebben voor mijn boek of voor een van
de workshops die ik organiseer, zou je deze
Nieuwsbrief dan aan hen willen doorsturen?
Heel graag. Dank je wel.

In deze Nieuwsbrief vind je:
* Boek-geboorte-borrel & Workshop
* Vrucht en zaad tegelijk, een impressie
* Het heilige midden, tijd om uit te rusten
* Oefening: vind je eigen midden
* Aanbod van workshops in het voorjaar

* Boek-geboorte-borrel & Workshop
Borrel
: op vrijdag 12 februari, het moment van
de eerste lente kriebels, nodig ik je van harte
uit om met mij de geboorte van mijn boek
te vieren. Van 15.30 tot 17.30 uur is er tijd
voor een hapje en een drankje, plus een
eigentijds boek-geboorte ritueel. Je bent
van harte welkom. Wil je je wel even opgeven
via mijn website, via een mailtje onder Contact!
Uiteraard is op die dag mijn boek te koop.

Workshop: voor mensen die op 12 februari willen
kennismaken met mijn werkwijze, bied ik, voorafgaand
aan de borrel, een workshop aan. We gaan concreet
aan de slag met een natuur oefening, binnen of buiten,
afhankelijk van het weer.
De workshop is van 13 tot 15
uur en kost € 25. Je kan je aanmelden via de webwinkel
op mijn site.

* Vrucht en zaad tegelijk, een impressie
Het is interessant om me te realiseren dat mijn
boek eigenlijk zowel een vrucht als een zaad is.
Maar zelfs ook een knop en een bloem, alles
tegelijkertijd. Hoe zit dat?

Het is een vrucht voor mezelf van vijfentwintig jaar
studie naar de oude wijsheid van natuurvolken. En
van tien jaar werken met deze wijsheid in mijn werk
als loopbaan coach. Het is een vrucht met eigentijdse
werkvormen vanuit een oude wijsheids bron.

Maar mijn Boek is ook een zaad, voor mensen die
ermee aan het werk gaan en in zichzelf hun eigen
zaden ontdekken. Zaden van wat op dit moment van 
hun leven belangrijk is en om aandacht vraagt. Immers
die zaden willen graag tot leven komen.

Maar het boek is ook een knop. Ik maak een nieuwe
start binnen mijn coachings werk, door nu deze wijsheid
door te geven. En dat is nieuw. Ik kan voelen dat dit
de fase van knop betreft want het voelt uitdagend en
ook spannend. Wat gaat er allemaal gebeuren?

En het boek is eigenlijk ook een bloem. Ik sta op dit
moment in volle bloei. In de voorgaande jaren van
mijn leven heb ik hier naartoe gewerkt. Eigenlijk zonder
dat zo bewust te weten. Ook voor de mensen die met
mijn boek aan de slag gaan kan het bloei betekenen.
Tot volle ontwikkeling brengen, dat wat nu in je leven
aandacht vraagt !!!

*
Het heilige midden, tijd om uit te rusten
Binnen elk proces is het ook fijn dat er een Midden is.
Een plek waar het stil is, waar alles om heen draait.
Een plek waar je tot jezelf kan komen, op kan laden,
je kan bezinnen, uit kan rusten.

Toen het boek bij de drukker lag, was er een periode
van stilte en van rust. Na twee jaar broeden, een half
jaar schrijven en twee maanden sleutelen, ging het
boek naar de drukker. Toen hadden de uitgeefster en ik
even rust. Dat was ook nodig, na vijftien rondes met
verbeteringen en puntjes op de i. Fijn om even met
andere zaken bezig te zijn, het los te kunnen laten.
Het over te laten aan anderen, in goed vertrouwen.

Nu het boek er is, is er weer een andere, actieve fase
aangebroken: persberichten, artikelen, workshops en
presentaties. Het is maar goed dat ik even krachten heb
kunnen verzamelen in de rust periode, in mijn midden.
Nu is het weer tijd voor actie.

* Oefening: vind je eigen midden
Ga eens de natuur in en neem iets mee om op te zitten.
Kies een natuurgebied waarin je niet kunt verdwalen of
waar je de weg goed kent. Neem vijf minuten om jezelf
leeg te maken en laat jezelf dan lopen. Laat je lichaam zijn
of haar weg kiezen. Denk niet teveel na, kijk en voel waar
je lichaam heen wil gaan.

Kies dan een plek waar je nu, op dit moment graag wilt zijn.
Kijk, voel wat je daar zou willen doen en doe dat. Ga daar
dan zitten of liggen en stel jezelf de volgende vragen:
1) Wat wilde je doen en heb je het gedaan? Hoe was dat?
2) Hoe voel je je op deze plek? Je emoties? Je lichaam?
3) Als je om je heen kijkt, wat zie je dan? Waarop valt je oog?

Neem deze ervaring in je op en kijk of voel waarin het je raakt,
je iets geeft. Bedank de plek en vervolg je pad.

* Aanbod van workshops in het voorjaar
In het voorjaar organiseer ik twee workshops, een voor coaches
en een voor mensen met een loopbaan vraag.

Studiedag (voor coaches): "Coachen vanuit natuurwijsheid".
Op donderdag 18 maart, op Kasteel Stoutenburg, onderzoeken we 
jouw link met de natuur en oefenen we met een aantal werkvormen,
geinspireerd op het Boek. Je wordt gecoacht en coacht elkaar.
De dag duurt van 10.30 tot 16.30 uur en kost € 150, (inclusief BTW).  
Voor meer informatie en opgave zie mijn webstite.

Workshop "Spirit in je Werk, hoe vind je dat?" (voor mensen met
een loopbaan vraag). In deze workshop ga je aan de slag met een
eigen loopbaan vraag. Middels oefeningen in en met de natuur
vind je nieuwe inzichten, energie, richting en inspiratie. De dag
kost € 125 en duurt van 10.30 tot 16.30 uur. Voor informatie en
opgave zie mijn website.

Tot slot:
Als je interesse hebt in een van bovenstaande activiteiten
of een persoonlijk coachings of supervisie traject, 
laat het me graag weten via de site of.......bel me even!

met hartelijke najaarsgroet,
Yoke de Wilde
Smaragd.Coaching

Spirit in je werk,
natuurwijsheid als inspiratie
tel. 06-48.7229.17
www.smaragd-coaching.nl