De lente tegemoet In geur en kleur

Lente Nieuwsbrief
Jr 2/nr 5
2010
Smaragd.Coaching
Yoke de Wilde
Loopbaan Coaching

{{mail_sendtonaam}},

Dit is een tijd dat onder de grond van alles gebeurt.
De zaden die deze zomer graag tot bloei willen komen
roeren zich in de aarde. Zij voelen de zon aan zich
trekken en lopen behoedzaam uit. Dan komt het
moment dat ze hun koppies boven de grond uitsteken.
Moedig, weer en wind trotserend, verlangend naar
warmte en licht. Dit is de voorbode van een fleurig,
kleurig en geurig voorjaar
. Zowel van de natuur om
ons heen als van onze eigen aspiraties voor deze zomer.

Wat vind je in deze Nieuwsbrief:
* stemmen op mijn boek !
* tegoed bonnen als honing, cliënt voorbeeld
* knoppen als inspiratie, een oefening
* bloementips gevraagd
* mooie ontwikkelingen
* aanbod voorjaar 2010


* stemmen op mijn boek !
Mijn boek "Spirit in je werk, natuurwijsheid als inspiratie"
is in de afgelopen maanden boven de grond gekomen!
Tot mijn grote verrassing staat het op een lijst van 20
boeken voor de Dag van de Coach op 3 juni aanstaande.
De 10 boeken die de meeste stemmen krijgen mogen zich
presenteren op die dag. Een dag waarop coaches, HR 
managers en leidinggevenden zich komen laten inspireren
rond hun vak.

Als jij het ook leuk vindt dat ik mijn boek op die dag
aan deze mensen kan presenteren, wil je dan je stem
uitbrengen? Graag! Iedereen mag stemmen.

Als je de volgende link opent en naar mijn boek gaat
kan je direct je stem uitbrengen. Dank je wel! 
https://www.dagvandecoach.nl/nl/bezoekers-sessies

* tegoed bonnen als honing, client voorbeeld

Annet heeft een leuk bedrijfsidee en wil mensen daarvan
op de hoogte stellen. Ze weet alleen niet hoe. Ik stel haar
voor om tegoed bonnen te maken met haar aanbod er op
en die uit te delen. Mensen reageren enthousiast en gaan
afspraken met haar maken. Zo langzamerhand vervangt ze
haar tegoed bonnen door visitekaartjes en gaat ze geld
vragen voor haar product. De klanten blijven komen. Haar
bedrijf is langzaam maar zeker aan het groeien. Ze heeft
zichzelf laten zien, in geur en kleur.

* knoppen als inspiratie, een oefening
Er komen zaden tot ontwikkeling in de natuur maar
wellicht ook in jou zelf. Zaden in de zin van essenties
die je deze zomer graag zou zien bloeien. Ga eens
na of er iets is, in je leven of werk, dat je graag tot
ontwikkeling zou brengen. Schrijf dit op en laat het
dan weer los. In deze oefening kijken we naar
knoppen in de natuur om ons te laten inspireren.

Wandel naar buiten, in de natuur of gewoon op straat.
Neem drie minuten om je leeg te maken en ga dan op pad.
Loop langzaam en kijk naar de knoppen die je ziet, aan de
bomen, in de struiken, op de grond. Bekijk ze goed: Hoe is
het met ze? Hoe ver zijn ze? Hoe beschermen ze zich?
Wat is er zichtbaar, wat (nog) niet? Wat valt jou op?

Als je weer binnen bent, ga dan eens na wat je aan de
knoppen hebt gezien en ervaren. Reiken zij jou iets aan
met oog op hetgeen je tot ontwikkeling wilt brengen?
Wat heb je ontdekt?

* bloemen tips gevraagd
In de afgelopen maanden heb ik een paar keer mijn boek
kunnen presenteren aan zo'n 100 mensen in totaal. Dat
was een boeiend en fijn proces. Tijdens de presentatie in
februari heb ik mijn boek in een klein ritueel aan de aarde
toevertrouwd. Met de wens dat de wijsheid uit het boek mag
wortel schieten en er mooie bloemen uit mogen groeien.

Ik heb ontdekt: het schrijven van een boek is één. Maar
als het boek er is, dan komt stap twee: bedenken wat er 
allemaal mogelijk is. Mijn expertise betreft coaching,
supervisie, workshops, trainingen en het begeleiden van
(re)organisatie rituelen. De vraag is alleen, waar doen zich 
nieuwe mogelijkheden voor en misschien zijn er nog wel
andere toepassings gebieden.

Aan jou heel graag de vraag: als je mogelijkheden ziet voor bloemen
vanuit of rondom mijn boek, wil je me dat dan laten weten? Graag!!!

* mooie ontwikkelingen
Ik realisser me dat het jaar 2010 gaat over zaaien. Laten weten dat
mijn boek er is en ontdekken welke kansen er liggen. Zo doen zich al
een aantal mooie ontwikkelingen voor:
~ Vanuit Nobco, de branche organisatie voor caoches waar ik lid van ben,
kan ik in het najaar mijn werkwijze en visie presenteren in de Roadshow op
vier plekken in het land. Zie voor de locaties en data mijn site en www.nobco.nl
~ Zoals gezegd sta ik op de boekenlijst voor de Dag van de Coach op 3 juni
~ de Openbare Bibliotheken hebben 32 boeken besteld voor in de bibliotheken
in heel Nederland. Dat vind ik een hele eer !
~ Ik ben gebeld door Noloc, branche organisatie voor loopbaan coaches, om te
onderzoeken of ik een pilot bijeenkomst kan aanbieden voor collega coaches
~ En ik ben bezig met een aanbod voor een Workshop op de Conferentie van de
Europeese organisatie voor coaches, EMCC, in Dublin, Ierland in november 2010.
Ik ben dankbaar over deze kansen en sta open voor jullie ideeën.

*  aanbod voorjaar 2010
Dit voorjaar organiseer ik twee workshops van een dag:

op donderdag 18 maart; "Coachen vanuit natuurwijsheid" (voor coaches), 
                                         op Kasteel Stoutenburg, nabij Amersfoort
NB Voor deze workshopdag zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!

op vrijdag 16 april; "Spirit in je werk" (voor mensen met een loopbaan vraag),
                                         in de Oude Viltfabriek in Amersfoort

Tot slot:
Als je tips of interesse hebt, kan je me vinden
op mijn site, via yoke@smaragd-coaching.nl of
me even bellen.

Als je mensen weet die interesse hebben voor
deze Nieuwsbrief, vind ik het fijn als je hem wilt
doorsturen. Dank je wel!

met fleurige lente groet,
Yoke de Wilde
Smaragd.Coaching

Breng Spirit in je werk,
natuurwijsheid als inspiratie
tel. 06-48.7229.17
www.smaragd-coaching.nl