Er zit een verandering in de lucht, ik zal het met je delen!

Tips Natuur Coaching                                           Yoke de Wilde
Jaargang 10 / juni                                         Smaragd.Opleiding
2017                                                                Coaching & Natuur

Er zit een verandering in de lucht, ik zal het met je delen!

Beste lezer,

Het is even geleden dat je een Nieuwsbrief van me
ontving. Mijn excuus daarvoor !!! Er zat iets in mij te
broeden. Ik weet nu wat het is.

Er zit een verandering in de lucht !!! In deze Nieuwsbrief
vertel ik er over en heb ik een aantal vragen aan jou.
Ik zie je reacties heel graag tegemoet.


In deze Zomer Nieuwsbrief vind je:
1* Vernieuwing van Smaragd.Opleiding
2* Laatste Training Natuur Coaching, najaar 2017
3* Nieuw aanbod Smaragd.Opleiding voorjaar 2018
4* BLOGS: Smaragd in Verandering, LIVE !!!
5* Smaragd, Training Natuur Coaching in België, 2017
6* Oefening: tekens zien van een verandering


1* Vernieuwing van Smaragd.Opleiding
Sinds een paar maanden voel ik spanning en pijn in
mijn lichaam. Ik ben erachter wat dit mij wil zeggen;
een verandering dient zich aan. Ik merk dat het aanbod
vanuit mijn Smaragd Opleiding zich wil vernieuwen. Ik
vind dat uitdagend en ook een beetje spannend. Ik
besluit om er aan toe te geven en het te laten gebeuren !!!

Dit heeft een aantal boeiende consequenties:
~ De laatste Training Natuur Coaching, dit najaar
~ Nieuw aanbod Smaragd.Opleding, voorjaar 2018
~ Met jullie delen van dit Veranderings proces

2* De laatste Training Natuur Coaching, dit najaar
Deze Training heb ik sinds 2009 in totaal 16 keer
gegeven, aan tientallen coach collega's. Dat stemt
me zeer dankbaar. In deze laatste training in het
najaar, werken we weer met oude natuurwijsheid,
vele natuurlijke werkvormen, de BLOEI methode (c)
en eigentijdse rituelen. Ook de waarde van Intuitie
en Missie komen aan bod. Als je mee wilt doen:
Data: 5 & 26 oktober en 9 & 30 november 2017
Info en opgave: via webwinkel.

3* Nieuw aanbod Smaragd.Opleiding, vj 2018
Ik verwacht in het najaar te kunnen vertellen welk
nieuw aanbod ik je, vanuit Smaragd.Opleiding, in
het voorjaar van 2018 kan doen. Ik ben zelf ook
erg benieuwd moet ik je zeggen.

Ik voel al wel, dat het zal gaan over de ingrediënten
natuurlijke verandering, natuurlijke wijsheid rond
veranderings processen, met een aanbod voor zowel
particulieren als coach professionals, maar ook voor
ondernemers en leiding gevenden. En uiteraard zal
de BLOEI methode (c), het cyclische model voor
veranderin
g dat ik heb ontwikkeld, hierin een plek
gaan vinden. 

Ik ben heel benieuwd wat deze transformatie mij
en jullie zal gaan brengen. Fijn als je mee wilt kijken!

VRAAG 1:
Mijn vraag aan jou is, voorzover je mij en mijn werk
kent, wat zou jij van mij willen leren? Dan kan ik dat
meenemen in mijn nieuwe aanbod. Ik hoor het graag.


4* BLOGS: Smaragd in Verandering, LIVE !!!
Ik vind het fijn en inspirerend om mijn veranderings
proces LIVE met je te delen. Ik wil jullie graag mee-
nemen en laten zien hoe het één zich, zonder crisis
maar vloeiend, kan ontwikkelen naar het ander.
Laten zien hoe je dat kunt doen. Ik zal regelmatig
BLOGS schrijven over diverse thema's die ik
onderweg tegenkom en hoe ik ermee omga.
Tips voor Natuurlijke Verandering, zeg maar.

Het is op dit moment in de natuur echt zomer,
maar ik beleef eigenlijk een soort innerlijke herfst.
Ik ga als rups in mijn cocon kruipen en me laten
veranderen. Dat voelt spannend en uitdagend.
Vragen die ik hierbij o.a. tegenkom: Hoe maak ik
dit proces veilig voor mezelf? Durf ik echt alles
los te laten? Wat kan ik leren van een rups?
Hoe ga ik om met mijn angst? Hoe kom ik aan
nieuwe ideeën? Hoe kan ik de natuur inzetten
om me te helpen???? Over deze vragen wil ik
mijn BLOGS schrijven en deze met je delen.

VRAAG 2:
Mijn vragen aan jou zijn: Vind jij het leuk of
boeiend als ik dit proces met je deel? Waarom?
En heb je wensen t.a.v. de vorm, regelmaat?
Dat hoor ik heel graag van je. Met hartelijke dank.


5* Smaragd, Training Natuur Coaching België, 2017
Voor de Training in augustus hebben zich maar liefst
10 mensen aangemeld! Geweldig. In deze Training
ontwikkel je je zowel persoonlijk als professioneel 
rond het inzetten van de natuur in je begeleidings
werk. We werken met de seizoenen, de BLOEI
methode (c), vele natuurwerkvormen. Je ontvangt
handouts van de oefeningen, mijn boek Spirit in je
werk en een certifcaat. 
Data: 21 tot 25 augustus 2017
Locatie: Kessel, prov. Antwerpen
Prijs: E 1350 ex BTW
Info en opgave: via webwinkel

6* Oefening: tekens zien van een verandering
Wil je eens nagaan welke tekens je wel eens hebt
ontvangen, dat er een verandering op komst was?
Denk aan kleine ongelukjes, vergeetachtigheid,
klachten, ziekte, burn-out etc.

Welke verandering werd op dat moment ingeluid?
Waar heeft de verandering je naar toe gebracht,
als je je leven ervoor en erna bekijkt en vergelijkt?

Als je wilt kan je hiervan een strip tekening maken
of een collage van voorwerpen in de natuur. Je
kunt denken aan plaatjes of symbolen voor:
1- je leven of werk voor de verandering
2- de tekens van de verandering
3- de verandering zelf
4- je leven of werk erna. Wat is er nu anders?
Wat ontdek je, ten aanzien van veranderen?
Veel plezier en inspiratie gewenst!

Mocht je op dit moment belangstelling hebben
voor coaching of training, bel of mail me gerust!
Informatie vind je natuurlijk ook op mijn site:
www.smaragd-coaching.nl. Je bent welkom!

Heel graag lees ik je reactie !!!

Ik wens jou een heerlijke zomer !!!
Ik kruip in mijn cocon van transformatie.
Met natuurlijke groet,
Yoke


Smaragd,
Opleiding Natuur Coaching

Natuurwijsheid als kompas
Tel. 06-48.7229.17
Site www.smaragd-coaching.nl
LI, TW, FB Yoke de Wilde