Blog 23: Minder hard werken, met coachen in de natuur

Even wennen
Tijdens de Smaragd, Training Natuur Coaching zeggen de deelnemende coaches regelmatig: "Goh, ik hoef veel minder hard te werken als ik een klant coach, in de natuur". Dat klopt, maar dat is ook vaak wel even wennen. Als we een klant uitnodigen om buiten in de natuur haar of zijn coachvraag te onderzoeken, komen de antwoorden vaak als vanzelf. Het komt er wel op aan, om als coach de juiste oefening aan te bieden en, op het juist moment, de juiste vragen te stellen. Maar naar verhouding hoeven we als coach minder "hard" te werken dan we wellicht gewend zijn. Hoe doe je dat precies?

Van hoofd naar hart
Als start van een coachings sessie of tijdens het coachproces, kan je je klant, in de natuur, vrij eenvoudig van het hoofd naar het hart brengen. Dat kan door een korte stilte- of zintuig-wandeling aan te bieden. Je klant uit te nodigen om, langzaam en in stilte te lopen. Al dan niet om een specifiek zintuig te openen en uitsluitend waar te nemen wat er gebeurt. Ik spreek van te voren af, dat ik een eindje vooruit loop en we weer samen ergens stoppen. Als je klant deze oefening doet kan jij zelf even ontspannen, lekker wandelen, genieten van de natuur. Als we zijn gestopt zijn mijn reflectie vragen: "Welke zintuig heb je geopend? En wat heeft het je gebracht?" Het gaat dus niet om een heel verslag van wat er allemaal is gezien of geroken, maar uitsluitend, wat het gebracht c.q. opgeleverd heeft. Mijn ervaring is dat mijn klanten waarnemingen benoemen als: ik ervaar nu rust, aarden, stilte, voel mijn lijf. Meestal zitten de mensen na deze oefening prettig in hun lichaam, zijn ze bij hun gevoel en kan je met de sessie starten, of verder gaan.

Natuur als fysieke leeromgeving
Een andere invalshoek, die je in de natuur heel mooi kunt inzetten, is om de coachvraag voor je klant te vertalen naar een fysieke ervaring. Bijvoorbeeld, als de coach vraag is: "Ik durf niet goed mijn eigen weg te gaan. Hoe stap ik nou ooit eens van de gebaande paden af?". Dan kan je je klant uitnodigen om letterlijk eens heel rustig en bewust van het pad af te stappen, waar je op dat moment samen op loopt. In drie bewuste stappen; één voor de rand van het pad, één op de rand van het pad en één stap van het pad af. En ook nu de klant uitnodigen om louter waar te nemen wat dit met haar/hem doet. Terwijl de klant , in alle rust, deze oefening doet, kan jij wat achteruit stappen, even ontspannem, genieten zelfs van de natuur!  Ook na deze oefening stel je alleen maar vragen; Wat is je opgevallen? Wat heb je beleefd? Hoe voelde dit om te doen? Wat is voor jou de essentie? Negen van de tien keer, heeft de klant zelf een wijs antwoord gevonden op haar/zijn vraag. Een reactie van een klant na deze oefening: "Ach ik hoef toch ook niet alles van te voren te weten? Ik mag iets gaandeweg ontdekken!" En vervolgens: "Wat waardevol dat ik dit nu echt heb kunnen voelen. Dit antwoord had ik toch echt nooit kunnen bedenken!"Achterover leunen
Heb je ontdekt wat je zelf, als coach, in voorgaande voorbeelden, kunt doen om minder hard te werken? Dat staat in de schuine letters. Het je het gezien of heb je eroverheen gelezen? Het is interessant om ons te realiseren dat we als coach of begeleidewr soms (vaak) het gevoel hebben dat we toch wel iets moeten "doen" voor ons geld. Maar het is echt èrg waardevol als je je klant een oefening geeft en vervolgens alle ruimte. Dat je echt zelf even achteruit stapt en achterover mag leunen, letterlijk tegen een boom. In deze "vrije ruimte" kan een klant namelijk haar of zijn eigen ervaring opdoen, zonder dat jij in haar of zijn eneregie veld aanwezig bent. Dit "achterover leunen" komt dus zowel je klant als jouzelf ten goede. En, het is ook vaak echt even wennen. 

Interesse?
Heb jij ook belangstelling voor coachen in en met de natuur? Voor jezelf of met je klanten? Zie mijn aanbod op www.smaragd-coaching.nl. Je bent van harte welkom!