Blog 42: Ik kan echt geen keuze maken.

Situatie:
Mijn klant Fenne (fictieve naam) wil met haar gezin een keuze maken tussen blijven wonen in Nederland, of een fijne plek vinden in het buitenland. Ze vraagt zich vooral af, hoe haar eigen verlangen om mensen te gaan coachen in de natuur, hierin het beste past. Het lastige is, dat ze allebei aan beide opties heel veel voor- en nadelen zien, en dus niet tot een keuze komen.

Vraag: Fenne: "Wil ik in het buitenland wonen of wil ik liever in Nederland blijven?"

Oefening:
We gaan buiten, in de natuur, beide opties exploreren. Als natuurcoach weet ik dat het lichaam ook over waardevolle wijsheid beschikt en enorm kan helpen bij een keuze, die het hoofd blijkbaar niet (alleen) kan maken.

Ik vraag Fenne welke optie ze eerst wil onderzoeken. Dat is de optie buitenland. Ik nodig haar uit om een plek te vinden, op gevoel, die bij deze optie past. Dat wordt een cirkel van jonge berken. Ik vraag haar om haar ogen dicht te doen en zich voor te stellen dat ze al 5 jaar in het buitenland woont en te vertellen wat ze innerlijk ziet. Er ontvouwt zich een hele wereld waarin zij heerlijk met mensen in de natuur werkt. Ik hoef niet eens te vragen hoe deze optie voelt want ze straalt.

Dan onderzoeken we de tweede optie, in Nederland blijven. Ze staat nu onder een dikke beukenboom. Ik vraag haar hoe het daar voelt en wat haar opvalt in de natuur. Ze voelt zich wat bedrukt en ziet vooral dode takken liggen in het bos. Als ik vraag wat dit kan betekenen voor haar, zegt ze er zonder echt bij na te denken: “Daar zit niet zoveel leven meer in”. Dit inzicht raakt haar.Reflectie:
We ronden af en Fenne geeft aan, dat ze duidelijk gevoeld heeft, hoe voor haar, in de optie buitenland, veel meer energie zit. Ze besluit om haar partner uit te nodigen om deze oefening ook te  doen. En om dan te kijken waar ze samen op uit komen. Daar heeft ze nu echt zin in, en dat is ook wel wat spannend.

Vervolg:
Fenne en haar partner bleken (gelukkig) allebei veel energie te voelen bij het buitenland en zijn zich nu actief aan het oriënteren op een fijne plek. Er is beweging gekomen.

Interesse?
Heb jij ook belangstelling voor coachen in en met de natuur? Voor jezelf of met je klanten? Zie mijn aanbod op www.smaragd-coaching.nl. Je bent van harte welkom!