Blog 29: Welke tekens zie ik in de natuur? Vrije takken !!! (4/9)

Natuur tekens
Ik houd ervan om in de natuur rond te kijken wat me opvalt. Zeker als ik rondloop met een vraag van binnen. Op dit moment vraag ik me af: "de verandering die zich in mij aandient, waar gaat die precies over?" Ik besluit om als ik in  de natuur ben, om me heen te kijken en tekens op te vangen.

Oefening
Als je rondloopt met een vraag kan je de oefening doen: "Natuur inspiratie" (zie mijn boek "Spirit in je werk", oefening 7). Ga de natuur in. Als je op een fijne plek bent, stel je open voor de natuur, formuleer helder je vraag en laat hem, in gedachten, los. Zodat de vraag vrij is om voor jou antwoorden te vinden. Laat vervolgens je lichaam lopen en kijk eens wat je opvalt op dit moment. Een blad waar het licht op valt? Een interessante boomwortel? Die groep struiken in de verte? Laat, bij wat je hebt gevonden, minstens tien associaties in je opkomen, zonder censuur. En kies er drie uit die jou nu het meest raken. Zet boven deze drie woorden " Ik ben" en lees de drie woorden aan jezelf voor. Wat doet dat met je? Wat laten deze woorden je zien over je vraag? 

Inzicht
Terwijl ik wandel door een paar groene straten en een stukje bos, valt tot drie keer toe, mijn oog op "vrije takken". Ze prikken bijna letterlijk in mijn ogen. Zwierige takken, nieuwe loten die vrij door de lucht dansen. Als ik goed kijk, zie ik dat ze alle drie ontspruiten aan een reeds bestaande boom of struik. Maar wel helemaal nieuw, vrolijk en vrij. 

 


Betekenis
Als je tekens uit de natuur opvangt is het vervolgens de vraag wat ze (letterlijk) voor je be-tekenen. Deze "vrije takken" laten mij zien, hoe, ook ik, uit mijn bestaande oude boom, nieuwe vrolijke takken kan laten groeien. Vrij, vrolijk en voortspruitend. Ik realiseer me dat ik weliswaar mijn bedrijf wil laten veranderen, maar wel vanuit de oude, wijze boom die mijn bedrijf en ik al zijn. De woorden "oude wijn in nieuwe vaten" komen in me op. Wijsheid die reeds in mij is, op een andere manier ordenen in wellicht andere producten en diensten. Dat stelt me gerust. Ik ga niet helemaal op een nulpunt beginnen qua werk, maar laat graag nieuwe takken groeien uit de boom, die ik al lang ben.

Theorie
Natuur als inspiratiebron. Dat wat ons nu, op dit moment, opvalt of raakt in de natuur, laat ons zien, op een beeldende en symbolische manier, wat er nu, voor ons toe doet. Wezenlijk toe doet. Zo zien we betekenissen die we niet zouden kunnen "bedenken". Je maakt hierbij gebruik van het principe van "resonatie"; waarnemen en registreren wat jou nu, op dit moment raakt.

Seizoen
Ik denk dat ik aan het prille begin ben van een innerlijke Herfst. Ik heb gevoeld en besloten om mijn bedrijf Smaragd, Opleiding Natuur Coaching los te laten en te kijken welke nieuwe takken er uit mijn oeroude boom Smaragd willen groeien. Die nieuwe takken die me in de natuur opvielen, zijn eigenlijk al een vrolijk en zwierig signaal van de Lente! Dat geeft me vertrouwen!

Vraag
Heb jij wel eens tekens van de natuur ontvangen? Kan je een voorbeeld geven? Wat heeft dit jou, op dat moment, laten zien? In welke verandering zat jij op dat moment? Wat heeft het inzicht jou gebracht?

Interesse?
Heb jij ook belangstelling voor coachen in en met de natuur? Voor jezelf of met je klanten? Zie mijn aanbod op www.smaragd-coaching.nl. Je bent van harte welkom!