Blog 38: Cyclus; Hoe weet je, wat je precies nodig hebt?

Op reis
In 1990 maakte ik een studiereis van zeven maanden, alleen, door de Verenigde Staten, op zoek naar oude natuurwijsheid van de Indianen. Ik had het sterke gevoel dat Indianen, als volkeren die al duizenden jaren succesvol samen leefden met de natuur, iets moesten weten wat waardevol zou zijn, voor ons, hier in het Westen, in Nederland.

Steencirkels
Ik ontdekte dat er in het continent van Noord Amerika duizenden verschillende Indianen volken hebben geleefd, ieder met eigen talen, gewoontes, rituelen etc. Toch hadden ze allemaal iets gemeen; ze legden cirkels van stenen in het landschap, groot of klein, maar met de vier windrichtingen als vaste punten. Ik was gefascineerd en ben dat nog steeds.

Kompas
Ik ontdekte dat deze cirkels van stenen voor de mensen vroeger fungeerden als een soort kompas. Het liet hun zien waar de verschillende windrichtingen waren, maar ook, in welk seizoen zij zich op dat moment bevonden. En daarmee was altijd duidelijk wat hen op die dag te doen stond; Oogsten (herfst), Rusten (winter), Zaaien (lente) en Feest vieren (zomer). Deze cirkels noemen wij nu medicijnwielen, omdat ze een medicijn vormden voor de mensen. Zowel voor de individuele mens als voor de hele stam.
Cyclus
Vanuit deze oude steencirkels heb ik de BLOEI methode (c) ontwikkeld. Een eigentijds model voor ontwikkeling en verandering, met duizenden jaren oude wortels. Het is een cyclisch model. En daarin ligt voor mij de grote waarde. Immers alles beweegt in cirkels. Er is overal een constant proces te zien van groeien, bloeien, loslaten, uitrusten, bezinnen en weer tot bloei komen. We zien het in de natuur. De indianenen zagen het in de natuur èn in hun eigen leven. En wij zijn dit vergeten. Deze Tool, de Cyclus, is één van de 7 Tools van de Smaragd Transformatie Kompas (c). Zie voor de introductie van het Kompas, BLOG 1.

Weten
Met de BLOEI methode (c) ontdek je 1) in welke fase je precies zit, op dit moment van je leven, 2) hoe dat voor je voelt en dan 3) wat je dus op dit moment precies nodig hebt. Ik werk inmiddels al jaren met dit natuurlijke model, en mijn klanten roepen vaak uit: "Ach, dit klopt als een bus, dat ik dat nou niet eerder heb bedacht!". Maar daar zit 'm nou juist de clou. Soms kunnen we antwoorden op onze vragen niet "bedenken". Simpelweg omdat ons hoofd het niet "weet". Het werken met dit cyclische model brengt de natuurlijke, innerlijke wijsheid naar boven van jezelf en de mensen waarmee je leeft en/of werkt. Daarom houd ik er zo van. 

Voorbeeld (persoonlijk)
Zelf heb ik een serieuze depressie doorgemaakt. Dat was een heftige en vooral angstige periode. Tot ik in de gaten kreeg dat ik, volgens mijn eigen BLOEI methode (c), in een diepe Winter was beland.  Ik was het zicht op betekenis in mijn leven compleet kwijtgeraakt. Het voelde echt vreselijk. De vraag was dus: "Wat heb ik nu nodig?" Ik miste lichtpunten om me op te richten. Ik ging op zoek naar de "zaden", ofwel verlangens, die op dat moment, weliswaar wat diep verstopt, in mij lagen te wachten op een nieuwe lente. Dat hielp. Die zaden heb ik gevonden. Langzamerhand klom ik weer omhoog uit mijn diepte en heb ik het leven weer kunnen oppakken.

Voorbeeld (bedrijf)
Een klant van mij vroeg zich bezorgd af hoe hij het moest aanpakken met zijn bedrijf. Na vijf jaar, liep het nu niet goed meer, hij was zijn plezier kwijtgeraakt en hij moest iets doen, maar wat? We werkten met de BLOEI methode (c) en hij ontdekte: 1) dat zijn bedrijf in een herfst fase was beland, 2) dat hem dat verdrietig maakte maar ook nieuwe enrgie gaf. Rond de laatste vraag, 3) wat is er dus nu nodig, ontdekte hij dat hij dit proces open met zijn medewerk.st.ers wilde gaan bespreken. Kijken wat ieders ideeën en wensen waren en samen kijken hoe ze het bedrijf goed zouden kunnen afronden, en/of, waarmee ze, eventueel, een doorstart zouden kunnen maken. Hij verliet de sessie met een glimlach.

Interesse?
Heb jij ook belangstelling voor coachen in en met de natuur? Voor jezelf of met je klanten? Zie mijn aanbod op www.smaragd-coaching.nl. Je bent van harte welkom!