coaching & natuur

Smaragd, de BLOEI Academie

 

 

Kennismaking

Je bent van harte welkom om me te bellen. Graag houd ik dan eerst een korte kennismaking aan de telefoon. Als het klikt, ben je van harte welkom voor een (gratis) kennismakings gesprek. Daarin zal ik zal jou vragen naar je situatie en naar jouw wensen en doelen rond begeleiding. Ik zal aangeven wat de mogelijkheden zijn van Smaragd.Coaching en desgewenst een concrete oefening met je doen. Zo kunnen we allebei verkennen of het klikt, en of wij iets voor elkaar kunnen betekenen. Tijdens de kenninsmaking ofl erna, stellen we jouw doelen vast en maken wij allebei de keuze of we gaan starten met een traject.

Intake en Plan

In geval van betaling door je werkgever of via de uitkerende instantie, houden we vervolgens een Intake, om jouw doelen helder te krijgen voor de coaching. Op grond hiervan maak ik een Traject Plan en een Begroting. Het Plan zal ik uiteraard met jou bespreken. En ik zal het pas na jouw goedkeuring opsturen aan je werkgever, de gemeente of het UWV.  Mogelijk wil je werkgever of de uitkerende instantie een gesprek met je willen voeren naar aanleiding van het voorstel. Indien het Plan en de Begroting zijn goedgekeurd, kunnen we starten met het traject. De intake kan ook deel uitmaken van de eerste sessie en is onderdeel van het traject.

Contract

Graag maak ik zelf een contractje met je waarin onze afspraken staan vermeld rond o.a. annulering, privacy, klachten, wederzijdse verantwoordelijkheden. Als we dat ondertekenen, weten we allebei waar we aan toe zijn.

Vragen?
Mocht je vragen hebben hierover, neem even contact met me op!