coaching & natuur

Smaragd, de BLOEI Academie

 

 

Privacy reglement:

Voor mijn bedrijf geldt een privacy reglement vanuit het Noloc, de branche organisatie waar ik bij aangesloten ben. Essentie van dat reglement is dat ik alle gegevens en informatie van klanten als strikt persoonlijk en vertrouwelijk beschouw. En dat ik deze informatie, uitsluitend na jouw toestemming, aan derden zal verschaffen.

Klachten reglement:

Ik hanteer ook het klachten reglement van het Noloc. Dat houdt in dat je je bij klachten over mij of mijn functioneren in eerste instantie tot mij richt. Mochten wij er onderling niet uit komen, kan je je richten tot een onafhankelijke klachten commissie van het Noloc. Je klachten worden vertrouwelijk behandeld.