coaching & natuur

Smaragd, de BLOEI Academie

 

 

Re-organisatie rituelen: 

Bij ingrijpende veranderingen in een bedrijf, organisatie of instelling, is het zinvol om elegant afscheid te nemen van de oude situatie, alvorens met de nieuwe situatie van start te gaan. Bewust, actief en gezamenlijk beleefde afscheids processen besparen op termijn heel veel tijd = geld. Immers, het is beter om die oude koeien definitief uit de sloot te halen. Bovendien geeft een afscheidsproces waarin ieder zich erkend en gewaardeerd voelt goede energie = inzet = kwaliteit aan het bedrijf. Het ritueel wordt afgestemd op de situatie, de wens en de cultuur van de organisatie. Het kan binnen of buiten worden gehouden en zal een uitdagende, actieve rol van de deelnemers vragen. De essentie is: concreet doen en samen doorleven = loslaten en met een schone lei verder gaan.

Mogelijke thema's:

* opheffen van een afdeling (daarmee loslaten van collega's en werk)

* samenvoegen van teams (daarmee loslaten van de oude situatie)

* introduceren van een nieuwe werkwijze (en daarmee loslaten van de oude)

* afscheid nemen van een bedrijf, product, project (erkennen van de waarde)

* komen tot een nieuwe taak/werk verdeling (en loslaten van wat is geweest)


Concreet:

* "Zand erover"; een ritueel voor het loslaten van de oude situatie

* "De bloemetjes buiten"; vieren van een succes en/of een nieuwe start


Belangstelling?
Indien je belangstelling hebt voor een ritueel op maat, wil je dan contact met me opnemen?