coaching & natuur

Smaragd, de BLOEI Academie

 

 

Loopbaan en Inspiratie:

Heb je werk maar denk je erover om iets anders te gaan zoeken? Heb je juist geen werk en wil je weer aan de slag? En heb je geen idee in welke richting je het moet zoeken? Dan ben je welkom voor een of meerdere loopbaan of inspiratie sessies. We gaan middels diverse onderzoeken kijken naar je competenties, welke waarden je zoekt in je werk, wat eigenlijk jouw missie is en naar je concrete wensen zoals uren en salaris. Kortom, we werken aan je persoonlijke beroeps profiel. Daaruit komen, vaak "als vanzelf", ideeën naar voren voor voorkeurs beroepen. Deze gaan we onderzoeken op de arbeidsmarkt. Zo kom je tot een keuze. Dan gaan we het nieuwe werk vinden of zelf creëren. Tijdens de eerste maanden van je nieuwe werk doen we aan nazorg. We begeleiden je tot je de glimlach te pakken hebt.

Traject fases:

Ieder traject kent de volgende fases, die op wisselende momenten aan de orde kunnen komen:

* persoonlijke heroriëntatie: We werken aan je persoonlijke mogelijkheden, zodat je een betrouwbare innerlijke basis hebt om werk te vinden en te behouden.

* beroepen heroriëntatie: We maken een persoonlijk beroeps profiel (zie hier boven met drie voorkeurs beroepen of werk ideeën.

* arbeidsmarkt verkenning: Je gaat op de arbeidsmarkt onderzoeken wat je voorkeurs beroepen concreet inhouden, en wat de kansen zijn op de arbeidmarkt.

* keuze voor een beroep: Op grond van je onderzoek en je bevindingen maak je een keuze voor je nieuwe beroep of werk.

* eventueel scholing: Indien dat noodzakelijk is voor je nieuwe werk onderzoeken we of scholing nodig is.

* baan vinden of zelf creëren: Middels netwerken en solliciteren ga je het werk vinden of creëren dat je zoekt.

* baan/werk starten: Als je werk hebt gevonden, gaan we dat vieren met een speciale sessie.

* coaching on the job: Tijdens de eerste maanden begeleiden we je in je nieuwe werk, met als doel dat je hier duurzaam gelukkig in bent.

Interesse?
Als je interesse hebt kan contact met me opnemen.